Ochranu spotrebitelov

"Všetky problémy sa začínajú aj končia neznalosťou – omylom – nevzdelaním, z ktorej ťaží  klamstvo, neserióznosť, podvod, zámerné zastieranie pravdy,..."  Pavol Peter Kysucký
                                                                                                                                   
Rozsiahle užívanie a zneužívanie liekov, zvyšujúci sa počet voľnopredajných liekov s ich nežiadúcimi účinkami a v neposlednom rade aj vysoká cena predávaných liekov nás núti, aby sme svoje poznatky o liekoch a ich bezpečnom použití rozširovali.

Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov je odhodlaná každému konzumentovi podať pravdivé informácie o liekoch na slovenskom trhu, obzvlášť keď to najviac potrebuje. 

Základné práva pacienta:
 • Právo na prevenciu.
 • Právo na prístup k zdravotníckym službám.
 • Právo na informácie.
 • Právo vyjadriť súhlas (to znamená právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré umožnia vašu aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o vašom zdraví).
 • Právo slobodného výberu (metód aj poskytovateľov).
 • Právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu.
 • Právo na rešpektovanie vášho času – každý má právo byť ošetrený v krátkom a vopred určenom čase.
 • Právo na dodržiavanie úrovne kvality.
 • Právo na bezpečnosť.
 • Právo na inovácie (prístup k novým metódam nezávisle od ekonomických alebo finančných okolností).
 • Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti.
 • Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby.
 • Právo sťažovať sa.
 • Právo na náhradu škody.
Sprievodca spotrebiteľa liekov: www.liekinfo.sk
 
 
História liekov
Ako sa liečivá v tele odbúravajú
Bezpečné používanie liekov
Falšované lieky
Generická preskripcia
Generická substitúcia
Chyby pri medikácii
Interakcie a vzájomné ovplyvňovanie sa liekov
Liek ako vzorka
Liek- liečivo- pomocná látka- liek. forma- aplikácia
Lieková závislosť
Lieky a bezpečnosť detí
Lieky a bezpečnosť seniorov
Lieky a tehotenstvo
Lieky na predpis a voľnopredajné lieky
Lieky on-line
Nové lieky
Niektoré reklamy sú nebezpečné pre pacientov
Overte si, či je liek registrovaný na danú diagnózu
Prevencia chorôb je lacnejšia
Prvá pomoc pri otrave liekmi
S počtom liekov pribúdajú negatívne účinky
Uchovávanie liekov
Všetkého veľa škodí, platí aj na lieky
 
 
Správy a fakty
02-Feb-2016
23-Jul-2014
Európska únia (EU) zaviedla nový spôsob označovania liekov, ktoré sú mimoriadne starostlivo sledované regulačnými orgánmi.
13-Mar-2014
V SR sú dostupné tieto lieky s obsahom diklofenaku k celkovému podaniu ...
RSS
Vyjadrenia
16-Jan-2016
Dnes je kategorizovaných 324 liekov v kategórii A a 210 liekov v kategórii AS.
04-Dec-2015
22-Jun-2013
ktoré pre Ministerstvo zdravotníctva SR spracováva Národné centrum zdravotníckych informácií
22-Jun-2013
AOSL uvítala iniciatívu MZ SR stanoviť pravidlá evidencie liekov pri vývoze zo Slovenska a ich zadefinovaní v §19a zákona č. 362/2011 Z.z.
23-Jan-2013
AOSL o.z. požaduje sprístupniť verejnosti informácie o spotrebe liekov, ktorá má pre pacientov vysokú výpovednú hodnotu.
02-Jul-2012
Ako vlastník EZK, pacient musí mať možnosť rozhodnúť o prístupe k svojim zdravotným údajom ešte pred tým, ako nejaký zdravotník o ne požiada.
29-Jun-2012
Slovenskí pacienti upozorňujú na zhoršovanie svojho postavenia a žiadajú vládu SR o začlenenie zástupcov pacientov do procesu tvorby zákonov a zdravotnej politiky štátu
14-Jun-2012
na internete sa nedávno objavila webová stránka neznámeho zoskupenia
02-Mar-2012
Voda, voda, samá voda...
08-Oct-2011
Pán doktor, nechcete ísť na konferenciu?
19-Sep-2011
V konečnom dôsledku bude cena lieku za diagnózu tá najnižšia?
RSS


Pán doktor, sledujete zmeny na trhu s liekmi?